Zorg voor Almere

GezondheidsZorg in Almere (GEZA), ook Medi-Mere

De GEZA van Medi-Mere staat voor een regionaal georganiseerde eerstelijnszorg in Almere. We hebben de overtuiging dat alleen door intensieve samenwerking zinnige en zuinige zorg kan ontstaan. De samenwerkende partners zijn alle zelfstandige professionals in de zorg. Zo hebben we de volgende samenwerkingsverbanden verspreid over de stadsgebieden van Almere: 

Zorg in de Wijk

Zorgvragen nemen in aantal en complexiteit toe, denk aan de vergrijzing en chronisch zieken. Eerstelijnszorg wordt daarom steeds belangrijker: zorg moet immers dichtbij de burger in de wijk te vinden zijn en bovendien betaalbaar blijven. Goede zorg in de wijk, zal onnodig opname of verblijf in het ziekenhuis voorkomen. Dit vraagt om een sterke eerste lijn waarin de kennis, ervaring en middelen van meerdere disciplines worden samengebundeld. Hiervoor is een samenwerking nodig die niet langer toevallig of vrijblijvend is. In Almere is dit de GEZA.

Zorgprogramma's en paden

De GEZA van Medi-Mere ontwikkelt en organiseert multidisciplinaire zorgprogramma's en zorgpaden, gericht op het verhogen van het zelfmanagement van de patiënt op een samenhangende manier en probeert zo bij te dragen aan een ideaal zorgaanbod en zorgorganisatie in Almere.

Studentenhuisarts

Tevens zijn wij oprichter van StudentenhuisartsAlmere omdat we overtuigd zijn dat De Student bij een grote stad hoort en wij op deze wijze de studenten van Almere een gezond welkom willen heten!

Folder

Deze website is gemaakt om u te informeren over onze samenwerking (co?peratie). (Informatie folder)
Wij, de GEZA, werken voor u SAMEN!

Copyright 2015 - Medi-Mere