Het zorg programma

Op dit moment is er geen vast zorgprogramma en zal er ook niet komen, aangezien de beschreven dementie-zorg dermate persoonlijk en op maat gesneden is, dat het niet in een algemeen programma te stoppen is.Wij volstaan dan ook met beschrijven van onze kennis en mogelijkheden en op welke wijze we ons hebben voorbereid om deze specifieke zorg voor een kwetsbare oudere te bieden.Wij handteren als achtergrond documentatie: 1. Zorgmodule Dementie GEZA (opvraagbaar via info@zorginalmere.nl) 2. De Zorgstandaard Dementie 3. CBO richtlijnen Dementie 4. Concept lijst zorg mogelijkheden binnen Almere 

Copyright 2015 - Medi-Mere