Zorgprogramma Overgewicht


Obesitas Management: Een optelsom van gewichtsreductie, gewichtshandhaving en risicoreductie.

Bovenstaande tekst was ooit het motto van een ambitieus plan om mensen met overgewicht intensief en multidisciplinair te begeleiden.

Ontwikkelingen in de zorg, stagnatie van de economie en de expansie van <link home>Medi-Mere maakten dat het Obesitas Management Programma niet tot stand gekomen is.

Een beperkte ?werkbare- uitwerking van dat programma heeft eind 2011 geleid tot het Zorgprogramma Overgewicht in de Huisartsenpraktijk. Een zorgprogramma voortvloeiend uit de GEZ module en door de GEZA (Geïntegreerde Eerstelijns Zorg Almere) en welke voldoet aan de voorwaarde gesteld in de NHG standaard obesitas nl: ?De voorkeursbehandeling is een gecombineerde leefstijlinterventie: aanpassing van de voeding, lichamelijke activiteit en psychologische ondersteuning.?

De inhoud van het programma

De verwijzing


Alle patiënten binnen Medi-Mere die de wens hebben af te vallen worden verwezen naar onze di?tist.

De di?tist


De di?tist is kundig en bekwaam in de Impedantietechnologie en interpretaties van de BIAmetingen.
Materialen noodzakelijk voor het <link afspraak-maken met-uw-huisarts spreekuur-huisarts>spreekuur
 1. Impedantie meter (bifasisch wetenschappelijk model)
 2. Geijkte weegschaal
 3. Lengte meter
 4. Bloeddrukmeter
 5. Onderzoeksbank
 6. Werkplek
 7. Printer

Het spreekuur

1.    Intake, eerste gesprek.
 • Hulpvraag en motivatie
 • Uitleg impedantie meting
 • Uitleg dieetprincipes, koolhydraatrijk gezonde maaltijd
 • Folders, recepten mee       
2.    Vervolg gesprekken, ca 15-30 minuten
 • Impedantie meting (5 minuten op onderzoeksbank)
 • Lichaamsgewicht
 • Bespreking van de resultaten
 • Motiverende gesprekstechnieken
 • Recepten en foldermateriaal
 • Elke 2 weken een controle (bij uitzondering elke week)
3.    Consolidatiefase
 • Na gewenste gewichtsreductie, nog 1-2 metingen
 • Afsluiting met evaluatie.

Verslaglegging

 • Bij elk contact een impedantiemeting
 • Bij elke contact een lichaamsgewicht
 • Registratie.

De resultaten

We hebben alle deelnemers in dit zorgprogramma gevolgd en in kaart gebracht voer de periode 2012-2013. De resultaten zijn opmerkelijk goed. 57,2% van de deelnemers aan het programma raken meer dan 5% van het oorspronkelijk lichaamsgewicht kwijt. Dit is een aanzienlijke gezondheidswinst. Download het volledig verslag

Copyright 2015 - Medi-Mere