Patiënten met heel veel huisarts contacten


Het kan wel is gebeuren dat u, als patiënt, heel vaak de huisarts nodig heeft voor allerlei vragen of kwalen. Het is lastig voor de huisarts om in de beperkte tijd en onder druk van een volle wachtkamer u dan volledig en goed te helpen, zeker als er veel vragen en/of problemen een rol spelen. Thuis, op het werk of een combinatie van problemen. Op zo'n moment kan het goed zijn u een verdiepend gesprek aan te bieden. Dit gesprek biedt u een unieke kans om uw wensen, doelen en eventuele problemen in kaart te brengen en er ook echt mee aan de slag te gaan.

Wat is het doel van het gesprek?


Dit aanbod krijgt u omdat uw huisarts tijdens het consult niet voldoende helder kan krijgen wat de oorzaak van uw klachten is. Het doel van dit verdiepende gesprek is om samen met u een volledig beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie. We kijken samen naar uw talenten maar ook naar de problemen waar u tegenaan loopt en waar u graag iets aan wilt veranderen. Hierbij kunt u denken aan uw lichamelijke en psychische gezondheid, uw woonsituatie, werk en financiën, kinderen en sociale contacten. De uitkomsten van het gesprek worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie zal in overleg met u (als dat nodig is) gedeeld worden met andere professionals zoals de huisarts.

Wat wordt van u verwacht?


Voorafgaand aan het gesprek verzoeken wij u de bijgevoegde vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is de basis voor het verdiepende gesprek. Wij gaan ervan uit dat u bereid bent open en eerlijk antwoord te geven op de vragen. Dit draagt bij aan het in kaart brengen van uw mogelijkheden en wat er speelt in uw leven.

Wat gebeurt er na het gesprek?


Op het einde van het gesprek zal samen met u worden gekeken welke vervolgstappen er mogelijk nodig zijn. U beslist, er worden geen afspraken gemaakt of acties genomen waar u het niet mee eens bent. Wel vragen we van u om open te staan voor de mogelijke vervolgstappen. U bent zelf verantwoordelijk om een eventuele vervolgstap ook daadwerkelijk in gang te zetten, waar nodig met ondersteuning van een medewerker van de Gezonde Wijkaanpak.

Copyright 2015 - Medi-Mere