Zorgprogramma Gezonde wijk


Almere wil een stad zijn die uitnodigt tot een gezonde leefstijl. Een stad met vele wijken waarin mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid, maar ook hulp of ondersteuning kunnen vragen dichtbij huis. Een stad waarin iedereen kan blijven meedoen, met voldoende en toegankelijke voorzie?ningen in de directe omgeving. Kortom: een gezond Almere!


Almere Buiten West valt op


In 2011 hebben Agis Zorgverzekeringen (onderdeel van Achmea) en de gemeente Almere hun krachten gebundeld om te werken aan een gezond Almere. Gezamenlijk is een aantal thema's gekozen om mee aan de slag te gaan. De gezonde wijkaanpak is er hier één van. De gezonde wijkaanpak richt zich op het gebied Almere Buiten West ( bestaande uit de buurten Bouwmeesterbuurt, Molenbuurt, Bloemenbuurt, Almere Centrum Buiten, Faunabuurt en Landgoederenbuurt).

Doelen


Doel van de gezonde wijkaanpak is het bevorderen van de eigen kracht, participatie en gezondheid van de bewoners in de wijk en het afstemmen van vraag en aanbod in een integrale benadering van zorg, welzijn en preventie. Uitgangspunt hierbij zijn de behoeften van de bewoners in het gebied.


Focus op eigen kracht


De focus ligt niet op ziekte en beperkingen, maar juist op gezondheid, preventie en de eigen kracht en regie van de Almeerders en hun directe omgeving. De gemeente Almere, de Agis en alle huisartsen uit de genoemde wijken, hebben hierin een gezamenlijke taak. Zo willen zij de zorg ook in de toekomst betaal?baar houden. Hierbij wordt intensief samengewerkt met zorg- en welzijnsaanbieders in Almere. Hun kennis en inzet zijn belangrijke succesfactoren voor het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van de bewoners in de gemeente Almere.

Copyright 2015 - Medi-Mere