Easycare instrument


Met het EASYcare instrument willen we de kwaliteit van de ouderenzorg in de eerste lijn verbeteren. In de cursus over het gebruik en interpretatie van het EASYcare instrument zal kennis worden genomen van bestaande richtlijnen op het gebied van dementie (NHG-Standaard Dementie, wijkverpleegkundige standaard en LESA Dementie)
Met behulp van het EASYcare instrument worden complexe hulpvragen van ouderen goed in kaart gebracht. Huisartsen hadden vooral behoefte aan ondersteuning van het instrument bij analyse en begeleiding van oudere patiënten met cognitieve problemen. Analyse met behulp van het EASYcare instrument maakt het voor de huisarts mogelijk bij kwetsbare ouderen te komen tot verbetering van het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven. Wanneer de praktijkondersteuner het instrument afneemt zorgt dat voor een vermindering van werkdruk voor de huisarts. De praktijkondersteuner krijgt zo bovendien kennis en ervaring met betrekking tot zorgdiagnostiek en -beleid. Meer informatie over easycare: 1. Module state of the art 2. Module vroegdiagnostiek en behandelplan

Copyright 2015 - Medi-Mere