Zorgprogramma Dementie


Door de toenemende vergrijzing gaat gedurende komende jaren een steeds groter deel van de patiëntenpopulatie van de huisarts bestaan uit 65-plussers. Het aandeel van geriatrische problematiek in de eerste lijn neemt hierdoor toe. Verbetering van geriatrische interventies in de thuissituatie is daarom van groot belang en kan in belangrijke mate bijdragen aan de gezondheidswinst van ouderen. Verbetering van geriatrische interventies in de eerste lijn is ook belangrijk voor de betrokken hulpverleners. Gebrek aan kennis en vaardigheden bij hulpverleners op het gebied van geriatrische problematiek kan leiden tot onvoldoende oplossingen voor de problemen van ouderen, toenemende frustratie bij patiënt en hulpverlener, met uiteindelijk een gecompenseerde thuissituatie met acute zorgvraag.

Middels een kort en gericht programma heeft de GEZA zich bekwaam en kundig gemaakt in de vroegtijdige herkenning van dementie in de <link contact>huisartsenpraktijk.

De resultaten van de opleidingsfase is:

1. Een verbetering van de attitude, kennis en werkwijze van huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten ten aanzien van oudere patiënten al dan niet met cognitieve stoornissen.

2. Het heldere kunnen beschrijven van de goede begeleiding, zorg en behandeling voor mensen met dementie en de organisatie daarvan, zodat de multidisciplinaire aanpak goed kan worden ingericht in een integrale benadering met de patiënt centraal.

3. Vertrouwd zijn met de sociale kaart rondom de dementie zorg.

4. Naadloze aansluiting op binnen de eerste lijn zorg en tweede lijn zorg

Copyright 2015 - Medi-Mere