Zorgprogramma Angst en Depressie


Angst en Depressie heeft grote gevolgen voor het welbevinden. Het leidt tot  belangrijke beperkingen in sociaal, emotioneel en lichamelijk functioneren en in afname van de kwaliteit van leven. Het verdubbelt de kans op vroegtijdig overlijden o.a. door su?cide en een ongezonde leefstijl (Trimbos - instituut, 2010).

Top 5 psychosociale en psychiatrische aandoeningen uit de data van de Medi-Mere praktijken:
  1. Depressie
  2. Angststoornis / angsttoestand
  3. Slapeloosheid / andere slaapstoornis
  4. Crisis / voorbijgaande stressreactie
  5. Relatieprobleem met partner

Dit protocol

Medi-Mere onderkent het belang van het adequaat begeleiden van patiënten met angst en een depressie en heeft met ingang van 1 april 2014 een nieuw zorgprogramma voor deze doelgroep ontwikkeld. Het GEZA-team heeft een algemene nascholing over Angst en Depressie op 12 februari 2014 en een farmacotherapeutische nascholing op 19  maart 2014 jl. over dit onderwerp gehad.

Doelstelling

Het formuleren van een  ?evidenced-based?  beleid met betrekking tot diagnostiek, behandeling, begeleiding en preventie van angst en depressie bij volwassenen.

Doelgroep

De richtlijn is bedoeld voor alle <link home>zorgverleners (POH-GGZ) binnen het samenwerkingsverband GEZA, die bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten  met Angst en Depressie betrokken zijn.

  Bestandenlijst van documents/Angstendepressie

Copyright 2015 - Medi-Mere