Introductie zorgprogramma Obstipatie bij kinderen


Aan de hand van een multidisciplinair programma zal de patiënt met obstipatie begeleid worden. De doelgroep is kinderen tot 18 jaar.

Obstipatie is de meest voorkomende gastro-intestinale aandoening op de kinderleeftijd. Geschat wordt dat tenminste 100.000 kinderen in Nederland functionele obstipatie hebben.

Obstipatie leidt veelvuldig tot potentieel invaliderende gevolgen, zoals buikpijn en frequent schoolverzuim en soms zelfs tot sociaal isolement en depressiviteit, en tot hoge kosten. Deze potentieel ernstige gevolgen maken een optimale en snelle aanpak van het probleem noodzakelijk. Bij kinderen is ophoudgedrag een van de belangrijkste  oorzaken van obstipatie. In de behandeling dient dan ook veel aandacht te zijn voor goede voorlichting en begeleiding aan zowel ouders als kinderen. Voor een kort overzicht van ons programma volg deze link.

Copyright 2015 - Medi-Mere