Introductie osteoporose


Dit is de eerste uitgave van de GEZA, een gezamenlijk initiatief van eerste lijns  (para-)medici. Aan de hand van een multidisciplinair programma zult u de komende jaren begeleid worden met uw aandoening osteoporose.

Osteoporose (verminderde botsterkte) is een chronische aandoening die in hoofdzaak bij ouderen voorkomt. Mede als gevolg van de vergrijzing en de lifestyle neemt het aantal patiënten sterk toe. Daarnaast hebben ouderen vaak andere ziekten en gebruiken ze daardoor nogal eens medicijnen die osteoporose en/of het valrisico en daarmee het fractuurrisico verhogen.

Goede geprotocolleerde begeleiding, door verschillende disciplines, zal verdere verslechtering van de botsterkte veelal voorkomen en er voor zorgen dat minder snel een (nieuwe) breuk zal ontstaan. Het v??rkomen van breuken betekent een betere kwaliteit van leven en een hogere levensverwachting.
Dit programma is samengesteld door de huisartsen van de Medi-Mere Groep, Fysiotherapie Medi-Meredi?tetiekpraktijk Simpl Food en uw apotheek.

Het programma

Voor een kort overzicht van ons programma volg deze link. Het programma duurt na de intake fase 5 jaar, waarbij u vier keer per jaar de verschillende disciplines een bezoek zult brengen. Elke keer zullen we vanuit een andere invalshoek u begeleiden en de verschillende facetten van de osteoporose zullen dan aan bod komen. Zo zal onder meer gekeken worden naar de oorzaken van osteoporose, het juiste gebruik van de medicatie, of er een voldoende inname is van calcium en vitamine D, of er beperkingen zijn van het houding en bewegingsapparaat en of er een verhoogd valrisico bestaat.
Alle deelnemende partijen zijn speciaal opgeleid en kundig om het protocol uit te voeren. Indien nodig zal een specialist ons helpen bij lastige problemen.

Deelname is geen verplichting, echter wij hopen, op het moment dat u besluit met ons programma mee te doen, u het gehele traject met ons zult doorlopen.

Copyright 2015 - Medi-Mere