Zorgprogramma HVZ / CVRM

Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak in Nederland. Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) richt zich op het voorkomen of vertragen van eerste of nieuwe manifestaties en complicaties van hart- en vaatziekten. Het zorgprogramma CVRM draait om de patiënt met een (verhoogd risico op) hart- en vaatziekte. Het beschrijft de totale zorg die de patiënt met VVR of HVZ mag verwachten van zijn/haar samenwerkende zorgverleners.

Onderdelen zorgprogramma

Het zorgprogramma CVRM van <link home>huisartsenpraktijken Medi-Mere bestaat uit 4 specifieke behandelmodules:
  • Nieuwe patiënten met een VVR in het eerste jaar
  • Patiënten met een VVR in de daaropvolgende jaren
  • Nieuwe patiënten met een HVZ in het eerste jaar
  • Patiënten met een HVZ in de daaropvolgende jareb
(VVR = Verhoogd Vasculair Risico zonder ziekte. HVZ = Hart en Vaat Ziekte) Daarnaast bevat het zorgprogramma 2 leefstijlprogramma's:
  • Stoppen met roken 
    Begeleidingstraject zonder medicatie om VVR- of HVZ-patiënten van het roken af te helpen.
  • Diëtetiek
    Gezonde voedingsadviezen voor VVR- of HVZ-patiënten met een ernstig overgewicht.

Betrokken zorgverleningsteam

Elk mens is uniek. Daarom wordt het zorgprogramma afgestemd op de specifieke behoeften van de patiënt. Zo ontstaat het persoonlijk zorgplan. Afhankelijk van de aandoening en de behandeling wordt <link team>het team rondom de VVR/HVZ-patiënt samengesteld uit twee of meer eerstelijns zorgprofessionals.

Onze zorgprogramma's

Copyright 2015 - Medi-Mere