Patiëntonderzoek


ECB in vogelvlucht

2011/12

In het kader van de ontwikkeling van de GEZA is een groot ervaringsonderzoek gestart begin 2011:
"Ervaringsonderzoek eerstelijn door de Cliënt Bekeken (ECB)"

Eind 2011 is de onderzoek afgerond en naar aanleiding van dit onderzoek is er een cliëntenpanel geweest op 19 januari 2012. Dit heeft geleid tot ons verbeterplan  2012.


2013

In mei/juni 2013 is wederom een ervaringsonderzoek gehouden op de drie verschillende locaties. Resultaten werden per locatie besproken en verbeterplannen werden opgesteld. De verschillende rapporten zijn te bekijken.


2014

In april 2014 werd wederom de bekende ECB kaarten uitgedeeld over de de locaties. Dit keer toegespitst op de huisartsenzorg en apotheek de <link zorgaanbod psychologische-zorg>POH GGZ en <link zorgaanbod chronische-zorg>POH Somatiek werden in het bijzonder onder de loep genomen. Ook nu weer zijn de verslagen gepubliceerd op deze site en is een verbeterplan opgesteld.


Qualizorg 2015

In 2015 zijn we gestart met Qualizorg, ipv het uitdelen van kaartjes in een specifieke periode van het jaar wordt nu het gehele jaar online de patiënt uitgenodigd voor een evaluatie.


Qualizorg 2016

In 2016 hebben we de Qualizorg module uitgebreid voor alle <link samenwerken medi-mooi>samenwerkende partijen van de GEZA (Gezondheidszorg in Almere)

De jaren

2011/12  2013  2014  2015  2016  2017

Copyright 2015 - Medi-Mere