Home

Zorg in Almere

Deze website is gemaakt om u te informeren over onze samenwerking (coöperatie). (Informatie folder)
Zorgvragen nemen in aantal en complexiteit toe, denk aan de vergrijzing en chronisch zieken. Eerstelijnszorg wordt daarom steeds belangrijker: zorg moet immers dichtbij de burger in de wijk te vinden zijn en bovendien betaalbaar blijven. 

GezondheidsZorg in Almere (GEZA)

Goede zorg in de wijk, zal onnodig opname of verblijf in het ziekenhuis voorkomen. Dit vraagt om een sterke eerste lijn waarin de kennis, ervaring en middelen van meerdere disciplines worden samengebundeld. Hiervoor is een samenwerking nodig die niet langer toevallig of vrijblijvend is. In Almere is dit de GEZA.
De GEZA (GezondheidsZorg in Almere) ontwikkelt en organiseert multidisciplinaire zorgprogramma’s en zorgpaden, gericht op het verhogen van het zelfmanagement van de patiënt op een samenhangende manier en probeert zo bij te dragen aan een ideaal zorgaanbod en zorgorganisatie in Almere.

Zo hebben we de volgende samenwerkingsverbanden verspreid over Almere: 

Tevens zijn wij oprichter van StudentenhuisartsAlmere omdat we overtuigd zijn dat De Student bij een grote stad hoort en wij op deze wijze de studenten van Almere een gezond welkom willen heten!


Wij, de GEZA, werken voor u SAMEN!

Copyright 2015 - Medi-Mere